Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Wat als de VVE er een potje van maakt?

Een appartement is onderdeel van een groter gebouw dat onderhoud nodig heeft. Bij de aankoop van een appartement, ben je daarom automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Een VvE houdt rekening met de belangen van bewoners en zorgt voor het onderhoud van het pand. Helaas komt het vaak voor dat de VvE niet naar behoren functioneert met alle gevolgen van dien. 

Een actieve VvE heeft een bestuur dat zorgt voor het beheer en onderhoud van de gezamenlijke delen van het complex. Denk hierbij aan het afsluiten van een gebouwenverzekering, onderhoud aan de lift, het dak, trappenhuis of gevels. Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor financiële middelen die onderhoud mogelijk maken. 

Reservepot VvE verplicht

Iedere woningeigenaar in een complex betaalt maandelijks een bedrag aan de VvE, de zogenoemde servicekosten. Deze kosten zijn voor het onderhoud van het pand. Sinds 2018 is het ook verplicht dat elke VvE een reservefonds opbouwt. Met dit fonds kan herstel van onverwachte grote schade aan het gebouw bekostigd worden. Wanneer de bodem van de reservepot in zicht is, kan de VvE van alle leden een extra inleg vragen om zo de buffer te vergroten. 

Zorg dat je bij de VvE-vergaderingen bent

Een actieve VvE dient minimaal één keer per jaar een algemene ledenvergadering (ALV) te organiseren. Tijdens deze vergadering verantwoordt het bestuur de gemaakte keuzes en het financieel beheer. Alle leden kunnen ook nog andere onderwerpen met betrekking tot de VvE opvoeren. 

De ALV wordt in de praktijk door veel leden overgeslagen. Zonde, want de ALV heeft eigenlijk de belangrijkste functie binnen een VvE. Tijdens de vergadering kunnen de leden meebeslissen over het onderhoud, de begroting en de jaarrekening. Daarnaast kunnen de leden het bestuur controleren. 

Wat als het VvE bestuur nalatig is? 

Als je merkt dat het bestuur zijn taken niet goed uitvoert, moet je als lid zelf actie ondernemen. Een stap naar de rechtbank is het laatste redmiddel. Kijk eerst of het binnen de ledenvergadering afgestemd kan worden. Deze stappen kun je binnen de vergadering nemen als de VvE nalatig is of haar taak in ieder geval niet naar behoren uitvoert: 

 • Maak er een agendapunt van op de ALV
  Alle leden kunnen agendapunten indienen voor de ALV. Door het indienen moet het betreffende onderwerp besproken worden en geef je het bestuur de kans orde op zaken te stellen. 
 • Documenteer klachten
  Maak de tekortkomingen concreet door klachten te documenteren en te onderbouwen. Leg ook vast wat het bestuur al dan niet doet met deze klachten. 
 • Zorg voor draagkracht binnen de VvE
  Onderzoek of er meer mensen vinden dat het bestuur niet naar behoren functioneert. Samen sta je sterker. Wil je het bestuur ontslaan, dan dien je een meerderheid te hebben op de vergadering. 
 • Kom met een alternatief
  Alleen kritiek uiten op het bestuur heeft weinig zin als je niet weet hoe het beter kan. Zoek zelf uit wat er beter kan en wat hiervoor nodig is. Zorg ook dat je alternatieve plannen draagkracht hebben. 


Bij het besturen van een VvE komt meer kijken dan je denkt. Het beheer uitbesteden aan bijvoorbeeld een administratiekantoor kan zorgen voor de gewenste zekerheid. Uiteraard is dit niet kosteloos. Het is overigens niet zo dat je na het uitbesteden van het beheer zelf geen verantwoordelijkheden hebt. Ook de beslissingen van een administratiekantoor moeten gecontroleerd worden en de ALV blijft een vereiste voor een actieve VvE. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
Vraag/opmerking

AdviesNet maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie