Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Wat verandert er volgend jaar aan belasting voor jou als werkgever?

Voor volgend jaar heeft het demissionaire kabinet de nodige wijzigingen gepland voor onder andere belasting, regelingen voor werknemers en klimaat. Als werkgever of zelfstandige is het goed om hier rekening mee te houden. We zetten op een rij wat je zoal kunt verwachten.

Een deel van de plannen werden gepresenteerd op Prinsjesdag. In veel gevallen zijn ze nog niet definitief. De Eerste en Tweede Kamer moeten er namelijk nog over stemmen. Vanuit de Kamers valt echter weinig tegenstand te verwachten.

Belastingvrije thuiswerkvergoeding
Vanaf 1 januari 2022 kan je thuiswerkende werknemers een thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per thuis gewerkte dag(deel). Een belastingvrije thuiswerkkostenvergoeding geven én een reiskostenvergoeding is niet toegestaan. Je moet dus met de werknemer afspreken voor welke vergoeding wordt gekozen. Daarnaast is het verstandig om die kantoor- of thuiswerkdagen vast te leggen. Zo hoef je niet bij te houden welke vergoeding er per moment geldt.

Zelfstandigenaftrek in 2022 omlaag
De zelfstandigenaftrek gaat in 2022 omlaag voor ondernemers die hiervoor in aanmerking komen. Volgend jaar is de aftrek gemaximeerd op € 6.310. Tot en met 2027 zal de zelfstandigenaftrek ieder jaar met € 360 dalen. Maar daar stopt de afbouw niet. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de aftrek in 2036 uitkomt op maximaal € 3.240.

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling
Als onderdeel van het economische steun- en herstelpakket voor corona heeft het kabinet begin van dit jaar een verruiming toegezegd van de vrije ruimte werkkostenregeling. Er geldt nu een vrije ruimte van 3% in plaats van 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Omdat dit plan moest worden goedgekeurd is deze opgenomen in het Belastingplan 2022. Tocht geldt de wijziging - na goedkeuring door de Kamers - met terugwerkende kracht per 1 januari 2021.

Meer winst valt onder vennootschapsbelasting
De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt aangepast. De grens van de eerste schijf stijgt van € 245.000 naar € 395.000. Het tarief van 15% blijft wel gelden. Door deze verandering betaal je als mkb’er met een bv of nv minder vennootschapsbelasting. Voor winsten boven het de € 395.000 blijft het hoge tarief van 25% van kracht.

Verliesverrekening vennootschapsbelasting wordt onbeperkt
Voor de vennootschapsbelasting mag je nu verliezen tot zes boekjaren vooruit (carry forward) verrekenen met de winst. Het termijn van zes jaar vervalt en kan vanaf 1 januari 2022 onbeperkt. Het termijn voor verrekening in het verleden (carry back) blijft staan op één jaar. Een andere verandering is dat verliezen boven de één miljoen euro vanaf volgend jaar slechts verrekenbaar zijn tot 50 procent. Verliezen tot de miljoen euro zijn dus wel volledig te verrekenen.

Meer milieu-investeringsaftrek
Wie investeert in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kan vanaf volgend jaar meer investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. De aftrekpercentages van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaat namelijk omhoog. De nieuwe percentages zijn: 27% (was 13,5), 36% (was 27) en 45% (was 36). Op de Milieulijst staat welk percentage hoort bij een bepaald bedrijfsmiddel.

De bovenstaande plannen komen hoofdzakelijk uit de koker van het huidige demissionaire kabinet. Het is de vraag in hoeverre een nieuw kabinet komt met aanvullingen of aanpassingen. Er vanuit gaande dat er ooit een nieuw kabinet komt...

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
Vraag/opmerking

AdviesNet maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie