Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Dit dekt een verzuimverzekering tijdens de Coronacrisis

Het coronavirus is lastig onder controle te krijgen. De kans is groot dat de coronacrisis ook voor jouw bedrijf gevolgen heeft. Los van mogelijk omzetverlies loop je het risico op werknemers die ziek zijn of in quarantaine moeten. In normale tijden biedt een verzuimverzekering dekking bij uitval van personeel. Hoe zit dat in deze uitzonderlijke tijd?

Met een verzuimverzekering worden de kosten van loondoorbetaling bij een zieke werknemer gedekt. De oorzaak van de ziekte maakt doorgaans niet uit. Verzekeraars zijn hier strikt in. Heeft de vrouw van je werknemer koorts en moet hij zelf ook in quarantaine? Dan geldt geen dekking voor de loondoorbetaling. Kijk in dat geval of de werknemer thuis zijn werk kan doen. 

NOW-regeling geen invloed op verzuimverzekering
Er zijn genoeg beroepen waarbij werknemers thuis hun werk niet of niet naar behoren kunnen doen. Helaas moet je het loon van je werknemer vervolgens gewoon doorbetalen. Dit kan het resultaat van je onderneming aantasten. Onder voorwaarden kun je de NOW-regeling aanvragen bij de overheid. Het loon voor werknemers wordt in dat geval onder voorwaarden doorbetaald. Deze regeling heeft verder geen invloed op je verzuimverzekering. 

Zet je verzuimverzekering niet stop met een NOW-regeling
Het is niet verstandig je verzuimverzekering stop te zetten als je de NOW-regeling hebt aangevraagd. De regeling geldt in eerste instantie maar voor drie maanden. Achteraf wordt pas bepaald hoe hoog de vergoeding werkelijk ligt. Daarnaast is het zo dat de NOW er is om het loon voor werknemers stabiel te houden. Veranderingen in je verzuimverzekering kan betekenen dat je geen recht meer hebt op de vergoeding vanuit de NOW-regeling. 

Stuur werknemers niet naar risicogebieden
Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen die voorkomen dat werknemers ziek worden. Intussen zijn de meeste landen om ons heen oranje gekleurd. De overheid schat hiermee in dat het besmettingsgevaar groot is. Je werknemers voor de zaak laten afreizen naar die gebieden is niet aan te raden. Doe je dat toch, dan loop je het risico dat een zieke werknemer die daar heeft gewerkt niet onder de verzuimdekking valt. Houd je verder aan regels rond ventileren, afstandsnormen en het maximaal aantal toegestane mensen in één ruimte. 

Partner of kind ziek: Calamiteiten of zorgverlof
Het kan voorkomen dat jouw werknemer een zieke partner of kind moet verzorgen. Dat geeft geen recht op dekking vanuit de verzuimverzekering. Het is belangrijk dat je goed met je werknemer overlegt hoe je omgaat met deze situatie. In de wet is geregeld dat werknemers bij een dringend privé probleem een beroep kunnen doen op het calamiteitenverlof of zorgverlof. Bij het calamiteitenverlof moet je het volledige loon uitbetalen, bij zorgverlof is dit 70 procent. 

De vuistregel bij een verzuimverzekering is dat je recht hebt op loondekking als de werknemer ziek is. In alle andere vallen kan je geen aanspraak maken op de verzekering. Het is belangrijk dat je in deze onzekere tijd goede afspraken maakt met je werknemer en overlegt over welke soorten verlof hij kan en mag opnemen en wat daarbij de randvoorwaarden zijn. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
Vraag/opmerking

AdviesNet maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie