Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Meer aandacht voor fraude zakelijke verzekeringen

In 2018 hebben verzekeraars 12.879 gevallen van verzekeringsfraude aangetoond. Sinds het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit cijfers hierover registreert lag dit aantal nog nooit zo hoog. Verzekeraars hadden daarbij meer aandacht voor zakelijke verzekeringen. Voor het eerst zijn hier dan ook concrete cijfers over beschikbaar. 

Verzekeraars hebben afgelopen jaar in totaal 45.000 fraudesignalen onderzocht, waarbij dus bij een kwart van de zaken fraude is vastgesteld. Naar eigen zeggen van de sector is hiermee 82 miljoen euro bespaard. Opvallend is dat het gemiddelde fraudebedrag wel daalde, van €8.700 in 2017 naar €6.300 bij de meest recente meting.

Meer aandacht misbruik zakelijke verzekeringen
In het verleden concentreerde onderzoek naar frauduleuze praktijken zich vooral op particuliere verzekeringen. Daar is nu verandering in gekomen. Het Verbond van Verzekeraars meldt dat verzekeraars ruim 2.500 onderzoeken hebben uitgevoerd naar mogelijke fraude door ondernemers. In 595 situaties is bewezen dat de zakelijk verzekerden het niet zo nauw namen met de regels. Opmerkelijk is dat sommige kleinere bedrijven de verzekeringsfraude combineren met andere bedenkelijke bedrijfsactiviteiten. 

Overvallen in scene gezet
Niet iedere fraudeur heeft een even doordacht plan om de verzekeraar op te lichten. Gelukkig maar. Sommigen gaan wel heel ver in een poging om onterecht een claim op de verzekering te doen, zoals in het onderstaande praktijkvoorbeeld:

Wanneer een juwelier voor de tweede keer in korte tijd schade door een overval op één van zijn winkels claimt, ruiken de politie en de betrokken verzekeraar onraad. Tijdens de ‘eerste’ overval zouden drie gemaskerde mannen geld en sieraden hebben weggenomen en de ondernemer hebben mishandeld. De tweede keer zouden twee overvallers alleen geld hebben buitgemaakt. Tijdens het onderzoek hoort de politie diverse getuigen en komen meerdere onwaarheden in de verklaring van de ondernemer aan het licht. Uiteindelijk blijkt hij beide overvallen in scene gezet te hebben om zijn zakelijke verzekering te tillen.  

Geautomatiseerde controle op fraude
Voor het opsporen van fraude hoeven verzekeraars niemand langs te sturen voor een controle ter plaatse. In eerste instantie signaleren de systemen zaken die opvallen. Bijvoorbeeld claims die veel hoger uitpakken dat het gemiddelde in een vergelijkbare situatie, of een merkwaardige timing van de schadeclaim. Vervolgens kan verder onderzocht worden in hoeverre het echt om fraude gaat.

Strenger optreden tegen fraudeurs
Sinds 2017 voeren verzekeraars een lik-op-stuk beleid. Betrapte fraudeurs krijgen meteen een rekening op de mat met een startbedrag van €532. Dit bedrag geldt ter compensatie van de onderzoekskosten. Plegers van fraude lopen naast een geldboete het risico op een zwarte lijst te komen. Eenmaal op die lijst heb je een probleem als je een nieuwe verzekering wilt afsluiten.

Eerlijk duurt het langst, ook wanneer het gaat om claimen op verzekeringen. Verzekeraars hebben steeds meer mogelijkheden om fraude te ontdekken. Bovendien is het voor je eigen nachtrust beter om alleen te claimen als je er daadwerkelijk recht op hebt.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
Vraag/opmerking

AdviesNet maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie