Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Bescherm als bestuurder je eigen vermogen

Als bestuurder dien je naar behoren de organisatie te besturen. Wanneer één van de besluiten verkeerd uitpakt, kun je hiervoor aansprakelijk gesteld worden. In het ergste geval wordt de schade verhaalt op je privé vermogen. Je kunt jezelf hiervoor behoeden door een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wat valt daar wel en niet onder?

Voor de wet is een bestuurder een bestuurder, het soort organisatie maakt niet uit. Je kunt aansprakelijk gesteld worden bij een voetbalvereniging, stichting of B.V. Bij een B.V. wordt het privévermogen vaak gescheiden van het vermogen van het bedrijf. In enkele gevallen, bijvoorbeeld bij onbehoorlijk bestuur, kan deze bescherming niet gelden en een schuldeiser toch aanspraak maken op jouw privévermogen. 

Verschil aansprakelijkheids- en bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 
Misschien denk je voldoende gedekt te zijn door de aansprakelijkheidsverzekering die je hebt. Die verzekering dekt echter alleen materiële schade en letselschade aan personen of zaken. Wanneer een bestuurder een verkeerd besluit neemt, gaat het vaak over vermogensschade (financieel nadeel). Dit valt onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.  

Interne en externe bestuursaansprakelijkheid
Er zijn twee soorten bestuursaansprakelijkheid: interne en externe. Bij interne aansprakelijkheid word je verantwoordelijk gehouden door je eigen organisatie. Denk hierbij aan nalatigheid bij de  boekhouding of besluiten die tegen de statuten van de organisatie in gaan.

Bij externe aansprakelijkheid word je verantwoordelijk gehouden voor schade aan derden. Dergelijke schade kan ontstaan wanneer je als bestuurder de verplichtingen van een overeenkomst aangaat terwijl je al weet dat je er niet aan kunt voldoen. Overigens is het vaak niet zwart-wit en wordt soms pas na een juridische uitspraak duidelijk of er sprake is van nalatigheid. 

Wat wordt gedekt?
Onder de dekking van de bestuursaansprakelijkheidsverzekering valt doorgaans: 

  • Onbehoorlijke taakvervulling
  • Onrechtmatige daad
  • Interne en externe aansprakelijkheid
  • Juridische hulp


Eventuele kosten voor juridische hulp bij een geschil worden over het algemeen vergoed door de verzekeraar. Wel is een maximering van de vergoeding gebruikelijk en gelden vaak beperkende voorwaarden. Check dan ook goed in de polisvoorwaarden hoe dit zit. 

Wat wordt niet gedekt?
Wanneer er opzet in het spel is, zal een verzekeraar de schade niet dekken. Hierbij kun je denken aan valsheid in geschrifte, diefstal of bedrog. Ook de volgende zaken zijn uitgesloten:

  • Boetes en dwangsommen
  • Schade die komt omdat je jezelf hebt voorgetrokken
  • Milieuverontreiniging
  • Claims die gebaseerd zijn op het recht van andere landen, zoals de VS en Canada. 


Vervul jij een bestuursfunctie en wil je weten welke risico’s je loopt? Laat dit weten via het onderstaande formulier. Wij denken graag met je mee over het minimaliseren van de risico’s en het beperken van de gevolgen. Zo kan jij je volledig richten op het ondernemen zelf. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
Vraag/opmerking

AdviesNet maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie