Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Heb jij de verplichte risico-inventarisatie al gedaan?

Al sinds 1994 is een risico-inventarisatie en evaluatie verplicht voor de meeste werkgevers. In de praktijk beschikt slechts 45 procent over deze RI&E. Tot nu toe had het ontbreken ervan geen directe gevolgen voor jou als werkgever. Daar komt verandering in nu de Inspectie SZW direct een boete kan opleggen als de gezondheids- en veiligheidsrisico´s niet zijn geïnventariseerd. Heb jij het al geregeld? We helpen je alvast op weg.

Het gaat niet alleen om een inventarisatie. Uiteindelijk is het de bedoeling om de risico’s te beperken met concrete maatregelen. Bij het opstellen van een RI&E doorloop je daarvoor deze stappen:

 • Voorbereiding
  Je start met een overzicht van de RI&E die in jouw situatie relevant is. Soms kan je opties selecteren om het nog meer aan te laten sluiten bij jouw bedrijf.
 • Inventarisatie
  Je brengt de gezondheids- en veiligheidsrisico's in jouw bedrijf in kaart. Dit aan de hand van een reeks vragen.
 • Evaluatie 
  Het resultaat is een opsomming van de knelpunten binnen het bedrijf. Bij elk knelpunt bekijk je hoe groot de risico's zijn.
 • Plan van aanpak 
  In deze laatste stap geeft je aan hoe de knelpunten opgelost worden. Het programma helpt je daarbij. De rapporten kan je naar medewerkers, de arbodienst en arbodeskundige sturen als uitgangspunt.


Verschil per type personeel

In hoeverre het opstellen van een RI&E verplicht is, hangt onder andere af van het type medewerkers die actief zijn in de onderneming. Heb je mensen in dienst voor 40 uur, dan is het sowieso verplicht. Ook in de onderstaande gevallen geldt deze verplichting: 

Vrijwilligers
Bij vrijwilligers geldt de verplichting niet, tenzij er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia (organismen die een infectie, allergie of toxiciteit kunnen veroorzaken). 

Personeel voor minder dan 40 uur
Wanneer personeel voor minder dan 40 uur in dienst is, volstaat een vereenvoudigde versie van de RI&E. 

Uitzendkrachten
In het geval van uitzendkrachten dien je een kopie van de RI&E naar het uitzendbureau te sturen. 

Overig
Onder overige werknemers vallen o.a. stagiaires en inhuurkrachten.

RI&E opstellen met kosteloze tools
Het opstellen van een RI&E kan kosteloos met tools en instrumenten die zijn ontwikkeld door brancheorganisaties. Het voordeel is dat de risico’s die aan bod komen al zijn toegespitst op de risico’s die in de betreffende branche een rol spelen. 

Vorig jaar had slechts 45 procent de risico’s voor werknemers geïnventariseerd. Misschien heb je er zelf ook nog nooit bij stilgestaan. Niet alleen vanwege de verplichting is het toch goed om actie te ondernemen. Het is sowieso goed om te bekijken hoe je de werkomgeving zo veilig mogelijk kunt maken voor jouw werknemers. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
Vraag/opmerking

AdviesNet maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie