Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Belasting (OZB) huiseigenaar stijgt buitensporig

Als huiseigenaar betaal je belasting die afhankelijk is van de waarde van je huis. Althans, de waarde die de gemeente inschat (WOZ-waarde). De overheid heeft regels opgesteld die moeten voorkomen dat gemeenten deze belasting buitensporig verhogen. Gelukkig maar. Het punt is alleen dat de regels niet worden nageleefd. Ook jij kan hierdoor te veel betalen.

Uiterlijk eind februari heb je een nieuwe WOZ-beschikking ontvangen. Op basis van de WOZ-waarde wordt vastgesteld wat je betaalt aan:

  • Gemeentelijke belastingen: onroerendezaakbelasting (OZB)
  • Waterschap: Watersysteem-, riool en wegenheffing
  • Belastingdienst: Eigenwoningforfait, eventuele erf- en schenkbelasting


Hoe werkt de onroerendezaakbelasting (OZB)?

Deze OZB is afhankelijk van de waarde die jouw huis volgens de gemeente heeft. Om het wat ingewikkelder te maken, verschilt de hoogte van deze belasting per gemeente. Stel je woont in een gemeente die 0,08 hanteert als OZB-belasting. Voor een woning met een WOZ-waarde van € 275.000 betaal je in dat geval € 247,50 in dat jaar. 

Huiseigenaar melkkoe 

Gemeenten mogen de OZB niet zomaar naar eigen wens verhogen. De maximale toegestane verhoging is 1,57 procent gemiddeld per jaar. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de OZB dit jaar met 2,45 stijgt. De verschillen per gemeente zijn groot. Zo is het Limburgse Meerssen koploper met een stijging van 37 procent. Beter af ben je in Gemert-Bakel. Daar daalt de OZB juist -11,34 procent ten opzichte van vorig jaar.

Al sinds 2012 gaat de OZB harder omhoog dan de norm van de rijksoverheid. Probleem is dat gemeenten niet worden teruggefloten en er geen sancties gelden. Zonder concrete maatregelen valt niet te verwachten dat gemeenten uit zichzelf de stijging beperken.

OZB niet allesbepalend

Een hogere OZB houdt overigens niet automatisch in dat je woonlasten op belastinggebied stijgen. De totale lasten zijn ook afhankelijk van de eerder genoemde waterschapsbelasting en rioolheffing. Gemeenten publiceren deze tarieven op hun website.

Bezwaar maken

Je kunt geen bezwaar maken over de hoogte van de onroerendezaakbelasting. Dit ligt anders bij de WOZ-waarde. Ben je het niet eens met hoe de gemeente jouw huis waardeert, dan is daar een klachtenprocedure voor. Binnenkort volgt een nieuw artikelen over het hoe en wat.

De belasting voor huiseigenaren stijgt ook dit jaar weer. Gemeenten hebben verschillende type belastingen waar ze mee kunnen schuiven. Gaat de OZB omlaag, dan kan een gemeente lagere inkomsten bijvoorbeeld compenseren met hogere waterschapsbelasting. Jij kunt vervolgens weinig meer doen dat deze kosten lijdzaam te betalen. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
Vraag/opmerking

AdviesNet maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie